rs-visa_platinum-business-400x225

 • Pratite troškove i stanje na računu
 • Izveštaji o svim transakcijama (datum, mesto, iznos)
 • Pratite troškove poslovanja
 • Pratite izdatke po kategorijama
 • Postavljate limite na karticama za zaposlene
 • Možete da kupujete i lokalno, i online
 • Možete da plaćate bilo koju robu i usluge (npr. gorivo na benzinskim stanicama, nameštaj, avio-karte, hotelske i rezervacije u restoranima)
 • Pomoć na putovanjima u inostranstvo (uključujući zdravstveno osiguranje)
 • Reizdavanje kartice i pristup gotovini
 • U pojedinim zemljama – specijalno osiguranje za iznajmljivanje vozila
 • Možete da uplatite i podižete sredstva sa aktivnog računa bez čekanja
 • Ne zavisite od gotovine i čekova
 • Koristite karticu i kod kuće i na poslovnim putovanjima

Visa Platinum Business kartice su prihvaćene na milionima lokacija širom sveta i u sklopu globalne Visa mreže bankomata. 


Lounge Key

Više

Brzi prolaz na pasoškoj kontroli

Beograd x2
Kyiv x10
Baku x2
Minsk x2

Besplatno pakovanje kofera

Kyiv x2
Almaty x2

Korporativno odricanje od odgovornosti

Više

Specijalni popusti u hotelima

Agoda

Putno osiguranje

Više

Globalna korisnička podrška

Više

Telegram

Ponude za biznis kartice