visa_kartica

 • Pratite troškove i stanje na računu
 • Izveštaji o svim transakcijama (datum, mesto, iznos)
 • Pratite troškove poslovanja
 • Pratite izdatke po kategorijama
 • Postavljate limite na karticama za zaposlene
 • Možete da kupujete i lokalno, i online
 • Možete da plaćate bilo koju robu i usluge (npr. gorivo na benzinskim stanicama, nameštaj, avio-karte, hotelske i rezervacije u restoranima)
 • Pomoć na putovanjima u inostranstvo (uključujući zdravstveno osiguranje)
 • Reizdavanje kartice i pristup gotovini
 • U pojedinim zemljama – specijalno osiguranje za iznajmljivanje vozila
 • Možete da uplatite i podižete sredstva sa aktivnog računa bez čekanja
 • Ne zavisite od gotovine i čekova
 • Koristite karticu i kod kuće i na poslovnim putovanjima

Visa Platinum Business kartice su prihvaćene na milionima lokacija širom sveta i u sklopu globalne Visa mreže bankomata. 


Lounge Key

Više

Brzi prolaz na pasoškoj kontroli

Beograd x4
Kyiv x10
Baku x4
Minsk x4

Besplatno pakovanje kofera

Kyiv x4
Almaty x4

Putno osiguranje

Više

Specijalni popusti u hotelima

Medicinska i pravna podrška

Više

Globalna korisnička podrška

Više

Korporativno odricanje od odgovornosti

Više

Ponude za biznis kartice

Više na