Neometana,
bezbedna
iskustva plaćanja

Pomažemo vam da uspešno izvršite plaćanje.

Rešenja za smanjenje rizika za trgovce

Sa svakom transakcijom, naša tehnologija napredne autorizacije analizira do 500 jedinstvenih faktora rizika kako bi se otkrila prevara u realnom vremenu, čineći otkrivanje prevara bržim, efikasnijim i daleko preciznijim. Tako da vaši klijenti mogu svakog dana da kupuju pouzdano i sa poverenjem.

A light bulb and gear, side by side.

A block of binary code and a small shield with a checkmark sits in front of the code in the bottom right corner.


Kontaktirajte nas za više informacija o rešenjima za sprečavanje rizika kompanije Visa