Plaćanje
sigurnost je od vitalnog značaja
za uspeh

Pomažemo vam da ostvarite njegov potencijal.

Rešenja za sprečavanje rizika za sticaoce

U kompaniji Visa, bezbednost plaćanja je uključena u sve što radimo. Naš napredak u prediktivnoj analitici, tokenizaciji i upravljanju biometrijskim podacima omogućava nam da stope prevare održavamo na .01% -a blizu istorijskog rekorda. To je retka kombinacija zaštite i omogućavanja koja našu mrežu plaćanja čini sigurnom i besprekornom. Što ide u prilog svakom od nas.

A light bulb and gear, side by side.

A block of binary code and a small shield with a checkmark sits in front of the code in the bottom right corner.


Kontaktirajte nas za više informacija o rešenjima za sprečavanje rizika kompanije Visa