Domaće transakcije između pojedinaca

Ljudski odnosi funkcionišu u realnom vremenu,³ pa isto treba da bude slučaj sa novcem. Podelite račun sa prijateljem ili platite osobi koja vam je popravila telefon pomoću P2P aplikacija koje pokreće Visa Direct.

Prekogranične⁴ doznake

Pomozite porodicama da ostanu povezane širom sveta. Uplatite sredstva direktno na račune primalaca i putem digitalnih novčanika.

Transferi između računa

Ponudite drugim korisnicima efikasan način prebacivanja novca između različitih institucija pomoću debitnih kartica u realnom vremenu³.

Isplate radnicima

Lakše privucite i zadržite radnike i povećajte njihovo zadovoljstvo tako što ćete im pružiti brz i fleksibilan pristup zaradi uz Visa Direct.⁵

Isplate malim preduzećima

Pomozite klijentima malih preduzeća da dobiju više kontrole nad tokom gotovog novca uz brži pristup prihodima od prodaje i novčanim sredstvima.

Isplate potrošačima

Uz Visa Direct, svojim klijentima ponudite plaćanja u realnom vremenu kako bi imali brz i bezbedan pristup naknadama putnih troškova i dobicima od lutrije i drugih igara na sreću, odštetnim zahtevima iz osiguranja i dr.


Povežite se sa preko 500 partnera koji podržavaju Visa Direct transakcije širom sveta

Različiti sektori, od honorarnih poslova do turizma, omogućavaju brže prebacivanje novca radnicima i klijentima uz Visa Direct.

Istražite našu filozofiju o prebacivanju novca

Visa Direct LinkedIn

Budite u toku sa najnovijim Visa Direct vestima.

Povežite se sa nama na mreži LinkedIn