Danas stotine partnera za Visa Direct rešenja širom sveta omogućavaju prebacivanje novca


Sticaoci i facilitatori plaćanja

Produbite odnose sa prodavcima

Ojačajte odnose sa postojećim prodavcima tako što ćete im omogućiti da prebacuju novac u realnom vremenu na debitne kartice koje ispunjavaju uslove, kad god žele, čak i van uobičajenog radnog vremena banke.

Potencijal za nove izvore prihoda

Obezbedite prihode tako što ćete svojim klijentima prikazati niz slučajeva upotrebe⁴ koji se odnose na isplate i prebacivanje novca i proširiti domet na više od 190 zemalja i teritorija.

Privucite nove klijente

Izgradite odnose sa novim klijentima tako što ćete postati posrednik ka Visa mreži za razne vrste preduzeća, uključujući poslovne platioce, komercijalne banke i finansijsko-tehnološke kompanije.

Prilagodite sopstveni program

Izaberite odgovarajući program za svoju organizaciju uviđenjem Visa Direct usluga sa dodatom vrednošću, uključujući zamenu stranih valuta (FX), izveštavanje i poravnavanje, rizik i usklađenost i drugo.


Trezori

Ubrzajte rast

Klijenti mogu da opslužuju nova tržišta pomoću mreže Visa Direct, koja omogućava prebacivanje novca u preko 190 zemalja i teritorija putem platformi za kartice i račune.

Potencijal za ostvarivanje prihoda

Nuđenjem i kartica i računa i obezbeđivanjem različitih slučajeva upotrebe preko mreže Visa Direct možete da iskoristite nove prilike za ostvarivanje prihoda i produbite odnose sa klijentima.

Pojednostavite poslovne aktivnosti

Mi smo objedinjena pristupna tačka¹ za više od 15 kartica, više od 70 automatizovanih klirinških kuća (ACH) i više od 10 programa plaćanja u realnom vremenu putem mreže Visa Direct.

Upravljajte rizikom

Visa Direct se zasniva na Visa mreži i našem pouzdanom ekosistemu partnera kako bi se bankama olakšalo da postignu željeni nivo bezbednosti, prate rizik i upravljaju usklađenošću.


Finansijsko-tehnološke kompanije i nezavisni dobavljači softvera (ISV)

Potencijal za ostvarivanje prihoda

Slučajevi upotrebe⁴ mreže Visa Direct imaju potencijal da dovedu do naknada za usluge za plaćanja u realnom vremenu ili prekogranična plaćanja.

Unapredite postojeća rešenja za prebacivanje novca

Oduševite klijente i krajnje korisnike mogućnostima slanja i prijema novca za preko 8,5 milijardi krajnjih tačaka u preko 190 zemalja i 160 valuta.

Ponudite široku lepezu slučajeva upotrebe

Pridružite se stotinama finansijsko-tehnoloških kompanija koje pružaju Visa Direct usluge za plaćanja između pojedinaca (P2P), prekogranična plaćanja, isplate potrošačima i preduzećima, finansijske usluge, platforme za kriptovalute i dr.⁴

Pružite pristup većem broju krajnjih tačaka

Proširenje mreže Visa Direct izvan kartica i računa na digitalne novčanike pruža pristup za više od 8,5 milijardi krajnjih tačaka u prekograničnom prebacivanju novca.


Izdavaoci

Brzi digitalni depoziti

Kada vlasnici Visa debitnih kartica koje ispunjavaju uslove prime transakciju koju su inicirali, sredstvima mogu da pristupe već za 30 minuta ili brže.⁴

Povećajte upotrebu debitnih kartica

Prema studiji koju je nedavno sprovela kompanija Visa, aktivnost i obim transakcija povećali su se za 55% kada su korisnici debitnih kartica primali u realnom vremnu, putem mreže Visa Direct⁵, plaćanja koja su sami inicirali.

Robusne kontrole rizika

Visa upravlja višeslojnim sistemom kontrola i alata koje klijenti mogu da koriste za ublažavanje prevara i rizika u pogledu usklađenosti.⁴

Poboljšano P2P iskustvo

Izdavaoci mogu da pruže iskustvo s plaćanjem između pojedinaca u realnom vremenu³ u okviru svoje postojeće brendirane platforme.


Danas više od 500 partnera podržava Visa Direct rešenja

cloudpay logo.

„Kada je reč o pristupu ostvarenoj zaradi (EWA), krajnji cilj nam je da se neto isplate izvršavaju trenutno, čime se poboljšava tok gotovog novca za naše klijente. Nastojimo da eliminišemo kašnjenje u isplaćivanju zaposlenih i da taj proces bude trenutan, jer tako svima poboljšavamo i unapređujemo iskustvo. Sve to sprovodimo pomoću mreže Visa Direct, što omogućava i nama i našim klijentima da uživamo u pogodnostima i praktičnom i fleksibilnom pristupu zaradama svakog dana tokom cele godine, a to jednostavno nije moguće ostvariti preko tradicionalne bankovne mreže.”

– Nik Njuman, direktor strateških inicijativa kompanije CloudPay

step logo.

„Mogućnost veoma brzog prebacivanja novca, zbog toga što je odmah potreban, od ključne je važnosti za naše klijente. Kompanija Step razume tu potrebu klijenata, tako da nam rešenje koje omogućava Visa Direct pruža mogućnost izvršavanja transfera u realnom vremenu da bi novac istog trenutka stigao do članova njihovih porodica i voljenih osoba.”

– Horejšo Dijaz Ada, finansijski direktor kompanije Step

checkout.com logo.
Koristite Visa kartice za prebacivanje novca u inostranstvo uz podršku sajta Checkout.com. Jednostavno je i lako preko mreže Visa Direct.

Pojednostavite način na koji vi i vaši klijenti prebacujete novac širom sveta

Otkrijte kako Visa Direct eliminiše potrebu za upravljanjem većim brojem automatizovanih klirinških kuća (ACH) ili programa plaćanja u realnom vremenu.

Robusne kontrole rizika

Visa Direct podržava prebacivanje novca širom sveta i istovremeno pomaže da se zadovolje potrebe u pogledu bezbednosti, rizika i usklađenosti koje imaju naši klijenti i partneri.