Informacije o navedenim pružaocima rešenja date su radi lakšeg pregleda i isključivo u informativne svrhe, a ne moraju da sadrže sve pružaoce Visa Direct rešenja i zasnovane su na informacijama dobijenim od svakog pružaoca rešenja. Visa nije odgovorna za tačnost takvih informacija. Svi nazivi brendova i logotipi su svojina njihovih odgovarajućih vlasnika i koriste se samo u svrhe identifikacije i ne podrazumevaju preporuku proizvoda.