• Dobro došli u Visa Centar za privatnost

    Visa ceni vaše poverenje i poštuje vašu privatnost. Centar za privatnost je kreiran da biste mogli da razumete kako koristimo vaše lične informacije i kako možete upravljati opcijama privatnosti.

Visa Centar za privatnost

Visa ceni vaše poverenje i poštuje vašu privatnost. Ovaj Centar za privatnost će vam pomoći da razumete na koji način koristimo vaše lične informacije. Možete naći i veze koje pomažu da ostvarite svoja prava na privatnost i da upravljate svojim izborima u pogledu privatnosti.
A smiling woman in her kitchen holds her phone.


An illustration of a pair of payment cards.
An illustration of an award ribbon.
An illustration of a handshake.
An illustration of a user including a padlock.
An illustration of a gear.
An illustration representing a user.

The Visa sign outside the Foster City, California office.