Visa Centar za privatnost

Visa ceni vaše poverenje i poštuje vašu privatnost. Ovaj Centar za privatnost će vam pomoći da razumete kako koristimo lične informacije. Možete naći i veze koje pomažu da ostvarite svoja prava na privatnost.

Globalna izjava o privatnosti

U našoj Globalnoj izjavi o privatnosti je opisano na koji način prikupljamo, koristimo i otkrivamo lične informacije.
Imamo i  Izjavu o kolačićima u kojoj su opisane naše prakse u pogledu kolačića, oznaka i sličnih vrsta onlajn podataka koje prikupljamo.

Dok Visa Globalna politika privatnosti štiti sve informacije koje prikupljamo i koristimo, neki Visa proizvodi i platforme imaju svoje izjave o privatnosti. Ove izjave sadrže konkretne poslovne zahteve koji se primenjuju. Molimo vas da prilikom prijavljivanja pročitate izjave o privatnosti koje se nalaze na našim sajtovima i platformama.

Da biste dostavili zahtev za ostvarivanje prava na privatnost u skladu sa važećim zakonima, pristupite našem  Portalu za prava na privatnost.


Kako kontaktirati Globalnu kancelariju za privatnost kompanije Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.