Visa Globalna izjava o privatnosti

¹ Pridružena pravna lica kompanije Visa su preduzeća koja su direktno ili indirektno kontrolisana od strane Visa U.S.A. Inc. ili njene matične kompanije Visa Inc. putem vlasništva—na primer, Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation and Verifi, Inc.

U zavisnosti od našeg odnosa i interakcijama sa vama, kategorije Ličnih informacija koje o vama prikupljamo mogu da obuhvataju:

 • Kontakt informacije – One podrazumevaju vaše ime i prezime, korisničko ime, poštansku adresu, adresu e-pošte, broj telefona, broj mobilnog telefona, profilna imena na društvenim mrežama, kao druge lične identifikatore.
 • Informacije o transakcijama i finansijama – To podrazumeva:
  • Informacije o vašoj kartici, uključujući 16-ocifreni broj kartice za digitalno plaćanje, koji se takođe naziva i broj ličnog računa ili „PAN (Primary account number, primarni broj računa)”; povezani nefinansijski identifikator koji se takođe naziva i broj naloga za plaćanje ili „PAR” token; datum isteka, servisni kod, PIN podaci za verifikaciju i CCV; i
  • Informacije o vašim transakcijama, uključujući datum, vreme, lokaciju i iznos transakcije i informacije o prodavcu. Ovo u nekim slučajevima može da obuhvata i podatke na nivou stavki i informacije o izdavanju računa i slanju.
 • Podaci o odnosu – Podrazumevaju informacije o navikama pri kupovini i plaćanju, i druge informacije koje nam mogu pomoći da vam pružimo personalizovani sadržaj:
  • Demografske informacije, poput starosti i bračnog ili porodičnog statusa;
  • Verovatnoća da biste mogli da budete zainteresovani za određene kupovine ili iskusite određene životne događaje i druge procene sklonosti; i
  • Podaci sa profila na društvenim mrežama i informacije o vašim interesovanjima.
 • Informacije o interakcijama – To podrazumeva informacije o vašim interakcijama sa kompanijom Visa, poput:
  • Informacije koje se prikupljaju kada učestvujete u promocijama ili programima, kao što su informacije o računu za program nagrada;
  • Informacije o programi benefita koje nudi kartica, uključujući podatke o kvalifikaciji i povezane evidencije;
  • Informacije koje se prikupljaju kada nas kontaktirate, kao kada na primer kontaktirate naš servis za klijente;
  • Dnevnik poseta;
  • Informacije koje se prikupljaju kada prisustvujete događajima koje sponzoriše Visa, kao što su informacije o putovanju o vama ili vašim pratiocima i informacije prikupljene tokom događaja; i
  • Druge informacije koje nam dostavljate, kao što su podaci koji se prikupljaju za proveru klijenta (npr. sigurnosna pitanja za lozinke ili nalog).
 • Biometrijski identifikatori – To može da podrazumeva podatke o prepoznavanju lica, otiscima prstiju, brzini kucanja na tastaturi, poziciji skrolovanja i podacima o ponašanju ili drugim fizičkim navikama, kao što je odabir da koristite biometrijsku potvrdu sa kompanijom Visa ili njenim klijentima.
 • Podaci o poslovnim klijentima – To podrazumeva informacije o vašoj poziciji u kompaniji, vaše ovlašćenje da koristite proizvode ili usluge, i vaše ovlašćenje da vršite porudžbine; informacije o kvalifikacijama klijenata/dobavljača; druge podatke koje delite sa nama u vezi sa odnosom.
 • Direktne i indirektne informacije – Elemente podataka dobijamo direktno i indirektno kroz analizu našeg odnosa i informacija o transakcijama. Na primer, možemo generišemo sklonosti, atribute i/ili poene u svrhe marketinga, bezbednosti ili sprečavanja prevara.
 • Onlajn i tehničke informacije – To podrazumeva informacije o vašim interakcijama na našim veb lokacijama, aplikacijama i oglasima, uključujući IP adresu, identifikatore uređaja, podešavanja, karakteristike, oglašavački identifikator, istoriju pretrage, dnevnici veb servera, evidencije o dnevnicima servera, evidencije o dnevnicima aktivnosti, brzina kucanja na tastaturi i druge informacije koje se prikupljaju koristeći kolačiće i slične tehnologije.
 • Audio i vizuelne informacije – To podrazumeva audio, electronics, vizuelne ili slične informacije koje se odnose na vaše interakcije sa nama, uključujući fotografije, video zapise, CCTV snimke, snimke iz pozivnog centra, snimke praćenja poziva i glasovne poruke.
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi – To podrazumeva broj socijalnog osiguranja, broj vozačke dozvole, broj pasoša i drugih ličnih dokumenata koje izdaju državni organi, a koji mogu biti neophodni za potrebe usklađenosti ili u skladu sa prirodom odnosa.
 • Informacije o geolokaciji – To može da podrazumeva precizne informacije o geolokaciji, koje možemo da prikupljamo automatski sa vašeg mobilnog uređaja ako odlučite da nam dozvolite da ih prikupljamo.
 • Profesionalne i informacije o zaposlenju – To podrazumeva profesionalne informacije i one koje se odnose na rad zaposlenih i kandidata za zaposlenje, uključujući i podatke o prijavljenim kandidatima i njihove biografije, kao što je obrazovanje i radno iskustvo; informacije o kvalifikacijama za određenu poziciju, kao što su veštine i preporuke; profesionalnim interesovanjima i ciljevima; informacije koje su prikupljene u vezi sa kvalifikacijom zaposlenog, kao što je dokumentacija o pravu na rad i preporuke.
 • Podaci o usklađenosti – To podrazumeva evidencije koje se vode kako bi se dokazala usklađenost sa važećim zakonima; evidencije koje se odnose na sklonosti korisnika, kao što su odluke da se prijavite ili ne prijavite za određene marketinške programe; i evidencije koje se odnose na za zahteve u pogledu prava lica na koje se podaci odnose.

Neke od Ličnih informacija u ovim kategorijama se mogu smatrati osetljivim Ličnim informacijama u nekim jurisdikcijama.

Možemo da prikupljamo Lične informacije o vama iz različitih izvora, u zavisnosti od našeg odnosa i interakcije sa vama. Ovi izvori mogu da uključuju:

 • Vaše finansijske institucije, izdavaoca platne kartice, trgovce, preuzimače i druge partnere, kada koristite platni proizvod brenda Visa ili kad postupate u njihovo ime, kao, na primer, kada prislonite svoju Visa karticu;
 • Vas, kao kada se prijavite na linku kartice koji nudi programe kompanije Visa ili našeg partnera u zajedničkoj promociji, kada se prijavite za Visa rešenje klikni da bi platio ili kada nam date odgovore na ankete;
 • Vaš računar ili uređaje kada imate interakciju sa našim platformama, veb lokacijama i aplikacijama ili putem drugih automatskih tehnologija, kao kada snimamo pozive našem pozivnom centru ili koristimo CCTV kamere u našim objektima; i
 • Ostala treća lica, uključujući agregatore podataka, kompanije društvenih mreža i druge javne dostupne izvore. Takođe, Profesionalne i informacije o zaposlenju mogu da se prikupljaju iz vaših preporuka i od trećih lica koja nam pomažu da provodimo interne istrage i detaljne provere, a Podaci o poslovnim klijentima mogu da se prikupljaju od vašeg poslodavca, organizatora poslovnog sajma i konferencije i kompanija koje pružaju profesionalne usluge.

Svrha prikupljanja i deljenja
Kategorije Ličnih informacija
Zakonski osnov za obradu
(Kada je to obavezno u skladu sa važećim zakonom)
Upravljajte mrežama za elektronsko plaćanje kompanije Visa (uključujući autorizaciju, kliring i izvršavanje transakcija i tokenizaciju), omogućite svoje platne transakcije i druge povezane svrhe, kao što je autentifikacija, rešavanje sporova, sprečavanje prevare i bezbednost
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • Da bismo ispunili ugovor u kom ste vi jedna od strana, kao što je ugovor sa vama ili, ako je potrebno, za ispunjenje ugovora između vas i trgovca ili između vas i finansijske ustanove ili drugog subjekta koji je izdao vašu karticu, gde Visa pruža usluge platnog prometa ili deluje kao obrađivač podataka
 • Radi usklađenosti sa zakonima i propisima koji su primenjivi na nas širom sveta
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih lica, kao što je zaštita vas, nas ili drugih od pretnji (kao što su bezbednosne pretnje ili prevare); da bismo omogućili ili vršili naše poslovanje, kao što je kontrola kvaliteta, usklađenost, konsolidovano izveštavanje i servis za klijente; za upravljanje korporativnim transakcijama, poput spajanja i pripajanja; i zarad razumevanja i unapređivanja našeg poslovanja i odnosa za klijentima uopšte

Pružanja proizvoda, usluga, programa, ponuda i informacija koje tražite od kompanije Visa i za povezane svrhe, kao što su utvrđivanje podobnosti i servis za klijente
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • Radi usklađenosti sa zakonima i propisima koji su primenjivi na nas širom sveta
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Pružanje usluga našim klijentima. Na primer, ukoliko se uključite u program lojalnosti izdavaoca kartice ili trgovca, obrađivaćemo vaše Podatke o transakcijama na kartici radi računanja vaših nagrada i u cilju obezbeđivanja ciljanih ponuda za vas od strane klijenta
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • Radi usklađenosti sa zakonima i propisima koji su primenjivi na nas širom sveta
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Upravljanja Visa opcijama, poput klik za plaćanje, uključujući uključivanje u opciju, omogućavajući vam da ostanete prijavljeni na svom uređaju (ukoliko ste to odabrali), da se odjavite koristeći ovu opciju, da se povežete sa drugim digitalnim novčanicima (ukoliko ste odabrali da to uradite) i da učestvujete u programima koji se odnose na korišćenje ove opcije
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • Radi usklađenosti sa zakonima i propisima koji su primenjivi na nas širom sveta
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Sprovođenja anketa, programa lojalnosti, lutrija, takmičenja i događaja
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Dostavljanja marketinških poruka, personalizovanih ponuda i oglasa koji se zasnivaju na vašim interesovanjima, sve u skladu sa vašim izborima
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je slanje vesti i ponuda koje su relevantne za vas

Ispunjavanje, razvijanje i održavanje poslovnog odnosa sa vama i/ili vašom kompanijom
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Podaci o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Omogućavanje vašeg zaposlenja ili ugovornog odnosa sa nama ili da vas procenimo za poziciju, uključujući uobičajene svrhe ljudskih resursa, upravljanje rizikom i usklađenost
 • Kontakt informacije
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Biometrijski identifikatori
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Profesionalne i informacije o zaposlenju
 • Podaci o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • Radi usklađenosti sa zakonima i propisima koji su primenjivi na nas širom sveta
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Razumevanja na koji način vi i druge osobe koristite naše proizvode, za potrebe analitike i modelovanja i stvaranja poslovne inteligencije i uvida i razumevanja ekonomskih trendova
 • Dok određene informacije, poput informacija o transakcijama i finansijama, informacije o odnosu, informacije o interakcijama, onlajn i tehničke informacije i informacije o geolokaciji mogu da se koriste za ove aktivnosti, krajnji rezultata ne predstavlja Lične informacije.
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Stvaranja skupova podataka koji su depersonalizovani, ne omogućavaju identifikaciju, anonimizovani su i zbirni, a koji se koriste za razvoj proizvoda i isporuku konsultantskih usluga klijentima
 • Dok određene informacije, poput informacija o transakcijama i finansijama, informacije o odnosu, informacije o interakcijama i onlajn i tehničke informacije mogu da se koriste za generisanje ovih skupova podataka, krajnji rezultata ne predstavlja Lične informacije.
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu

Pružanje podrške našim svakodnevnim poslovnim svrhama, kao što su naši poslovni izveštaji, kontrola kvaliteta, upravljanje veb lokacijom, kontinuitet poslovanja i oporavak od kriznih situacija, sigurnost i sprečavanje prevare, korporativno upravljanje, izveštavanje i pravna usklađenost, analitika i istraživanje, sprovođenje ugovora i ostalo upravljanje ugovorima i pružanje traženih proizvoda i usluga*
 • Kontakt informacije
 • Informacije o transakcijama i finansijama
 • Informacije o odnosu
 • Informacije o interakcijama
 • Podaci o poslovnim klijentima
 • Direktne i indirektne informacije
 • Onlajn i tehničke informacije
 • Audio i vizuelne informacije
 • Identifikacioni brojevi koje izdaju državni organi
 • Informacije o geolokaciji
 • Profesionalne i informacije o zaposlenju
 • Informacije o usklađenosti
 • Da biste ispunili ugovor u kom ste jedan od strana, kao što je opisano u prethodnom tekstu
 • Radi usklađenosti sa zakonima i propisima koji su primenjivi na nas širom sveta
 • U svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa drugih, kao što je opisano u prethodnom tekstu
Kada je to primenljivo, možemo takođe uz vašu saglasnost da obrađujemo Lične informacije. Na primer, možemo da se oslonimo na vašu saglasnost, kada je to propisano zakonom, kako bismo vam dostavljali marketinške poruke.

„Svakodnevne poslovne svrhe” obuhvataju sledeće poslovne svrhe i povezane svrhe za koje se mogu koristiti Lične informacije:

Vaše Lične informacije možemo otkriti:

 • Našim Pridruženim pravnim licima;
 • Našim pružaocima usluga, kako bi nam pružali usluge;
 • Finansijskim institucijama, trgovcima, obrađivačima plaćanja i drugim trećim licima koja su obavezana odgovarajućom obavezom poverljivosti i ograničenjima upotrebe, u svrhe omogućavanja vaših plaćanja, sprečavanja prevarama i upravljanjem rizikom, pružajući i razvijajući proizvode i usluge i pružanje podrške našim svrhama svakodnevnog poslovanja; 
 • Trećim licima, kao što su eksterni partneri u oglašavanju, koji mogu da koriste podatke koji se prikupljaju putem kolačića i sličnih sredstava kako bi nam pomogla da našim onlajn reklamnim programima;
 • Državnim agencijama;
 • Agencijama za zapošljavanje i vašim preporukama (za profesionalne i informacije o zaposlenju); i
 • Vašom kompanijom i pridruženim pravnim licima (podaci o poslovnim klijentima).

Možemo takođe da otkrivamo lične informacije kada je to propisano zakonom, i to agencijama za primenu prava, regulatorima ili sudovima, ili kako je dozvoljeno zakonom, kada na primer prodajemo ili prenosimo poslovna sredstva, sprovodimo ugovore, štitimo našu imovinu ili prava, imovinu ili bezbednost drugih ili kada je potrebno za revizije, usklađenost i korporativno upravljanje.