Kako Workable kompanija može da koristi vašem poslovanju?

Workable je kompanija koja internim regruterima, timovima za zapošljavanje i HR profesionalcima pruža više načina da pronađu kvalifikovanije kandidate i pomaže im da rade zajedno na identifikaciji, zapošljavanju, prilagođavanju i upravljanju najboljima.


Zašto Workable?

 • Sposobnost upravljanja zapošljavanjem i kandidatima.
 • Objavljivanje na sajtovima za zapošljavanje jednim klikom i traženje kandidata preko društvenih mreža.
 • Dostupnost dizajnera upitnika i slobodnih radnih mesta.
 • Veoma brzo raščlanjivanje životopisa, kao i gotove šablone pisama, masovno slanje, baza i-mejl adresa kandidata.
 • Raspored zadataka za HR odeljenje.
 • Pogodan uvoz postojećih baza podataka.
 • Usluga podrške (telefon i i-mejl), lični menadžer.

 

Specijalna ponuda Workable kompanije namenjena korisicima Visa Business kartica 

Ostvarite 15% popusta na bilo koji Workable godišnji Starter, Standard ili Premier plan uz Visa Business kartice.


Kako iskoristiti ponudu?

 1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme «Claim Offer».
 2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera.
 3. Unesite tražene podatke i kliknite na dugme «Get a demo».
 4. Predstavnik Workable će vas kontaktirati i obavestiti o sledećim koracima.

Ponuda važi do 30. juna 2025. godine.

 

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Popust je dostupan samo pri kupovini godišnjeg plana od Workable-a. Ponuda se ne može koristiti zajedno sa drugim ponudama. Ponuda je dostupna samo novim kupcima.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!