Kako WeTransfer platforma može da koristi vašem poslovanju?

WeTransfer je najbrži i najlakši način za distribuciju datoteka, bilo da šaljete velike dokumente klijentima ili delite rad među svojim timovima.


Zašto WeTransfer?

  • Jednostavnost upotrebe bez registracije.
  • Lako preuzimanje datoteka od strane primaoca.
  • Mogućnost prenosa velikih datoteka.

 

Specijalna ponuda na WeTransfer platformi za korisnike Visa Business kartica

Ostvarite 40% popusta na mesečnu WeTransfer Premium pretplatu kada se prijavite za celu godinu uz Visa Business kartice.


Kako iskoristiti ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera.
  3. Na stranici za prijavu kliknite na dugme «Create Account», ako ste novi korisnik ili «Log In», ako ste postojeći korisnik.
  4. Kod kupona se automatski primenjuje na stranici za plaćanje. Ako ne, možete ručno da unesete kod.

Ponuda važi od 01. septembra 2023., 00:00 GMT do 31. avgusta 2024., 23:59 GMT.


Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ograničenje — jedna porudžbina po kupcu.

Ponuda važi samo za kupovinu godišnje pretplate Premium (ne Pro).

Ponuda pruža dodatnih 21% popusta na trenutni godišnji popust ili u stvari 40% popusta na ekvivalentnu mesečnu pretplatu kada se prijavite na 12 meseci. Pretplata će se automatski obnoviti nakon prve godine po standardnoj godišnjoj ceni. Ponuda važi samo za vlasnike biznis kartica Visa. Ponuda se ne može kombinovati sa drugim ponudama WeTransfer. Ova ponuda i uslovi podobnosti su podložni promeni ili raskidu u bilo kom trenutku. WeTransfer je isključivo odgovoran za ponudu.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!