Kako je platforma Sprinto korisna za vaše poslovanje?

Sprinto je platforma koja radi sa bilo kojom konfiguracijom oblaka i pomaže vam da nadgledate rizike i sredstva za kontrolu u celoj organizaciji sa jedne kontrolne table.


Zašto Sprinto?

  • jednostavna integracija platforme sa vašom konfiguracijom oblaka za konsolidaciju rizika, poređenje elemenata kontrole i pokretanje potpuno automatizovane provere.
  • prilagodljivost platforme, koja vam omogućava da organizujete, stimulišete i beležite korektivne akcije za svaki zadatak kontinuirano i u formi pogodnoj za reviziju.
  • stručna podrška za primenu pravih sredstava i metoda za kontrolu.


Specijalna ponuda od Sprinto za vlasnike biznis kartica Visa

Dobijte 10% popusta na sve sisteme podržane Sprinto, uz biznis karticu Visa.


Kako iskoristiti ponudu? 

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše biznis kartice Visa za validaciju.
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu ponude.
  3. Kliknite na dugme «Get a Personal Demo» i popunite sva potrebna polja u obrascu za registraciju.
  4. Kada kliknete na dugme «Get a Personal Demo», bićete preusmereni da zakažete sastanak i dobićete e-poruku sa potvrdom na vašu registrovanu adresu e-pošte kada se demo sesija završi.
  5. Predstavnik Sprinto će vas kontaktirati dalje tokom demo sesije.

Ponuda važi od 01. septembra 2023., 00:00 GMT do 31. avgusta 2024., 23:59 GMT.


Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Popust od 10% se odnosi na sve platforme koje nudi Sprinto. Ovaj popust od 10% važi samo za nove kupce Sprinto.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Vlasnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane vlasnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Vlasnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema Visa-u. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!