Kako Piktrchart softver može da koristi vašem poslovanju?

Piktochart je softver za kreiranje infografike koji ne zahteva veštine veb grafike. Dolazi sa ugrađenom bibliotekom od preko 600 šablona u različitim stilovima. Usluga je namenjena predstavnicima malih, srednjih i velikih preduzeća koji su zainteresovani za prevođenje numeričkih i tekstualnih informacija u različite vizuelne prezentacije. 

 

Zašto Piktochart?

  • Nije potrebna obuka ili iskustvo za grafički dizajn.
  • Pogodan interfejs.
  • Upravljanje pristupom objavljenom sadržaju (mogućnost ograničavanja pristupa lozinkom).
  • Kreiranje sopstvenih šablona i šema boja sa korporativnim brendiranjem.
  • Kreiranje infografike sa elementima dizajna.
  • Mogućnosti paketnog izvoza podataka.

 

Specijalna ponuda koju je kreirao Piktochart za korisike Visa Business kartica

Ostvarite 35% popusta na godišnji Piktochart Pro plan uz Visa Business kartice.

 

Kako iskoristiti ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera.
  3. Primenite kod kupona i platite svojom Visa Business karticom da biste iskoristili ponudu.

Ponuda važi od 01. januara 2024., 00:00 GMT do 31. decembra 2024., 23:59 GMT.

 

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ponuda važi samo za nove korisike.

Ponude se ne mogu kombinovati sa drugim ponudama, popustima, promocijama, i-vaučerima, i-kuponima, pogodnostima ili kupovinom poklon sertifikata, set menijima, posebnim menijima, pogodnostima članstva osim ako nije drugačije navedeno.

Ponude se ne mogu zameniti ili otkupiti za gotovinu.

Sve povratne informacije o online prodavnici i/ili uslugama u vezi sa ponudama moraju se odmah uputiti timu za korisničku podršku online prodavnice.

Ponude mogu da podležu važećim državnim porezima i naknadama za usluge gde je primenljivo. Za promocije sa minimalnim zahtevom za kupovinu, minimalni iznos kupovine isključuje poreze i naknade osim ako nije drugačije naznačeno.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!