Kako nTask usluga može da koristi vašem poslovanju?

nTask ima moćne ugrađene module koji pružaju višedimenzionalno rešenje za sve potrebe vašeg projekta. Osim toga, to je jedinstvena platforma za planiranje, saradnju i praćenje produktivnosti vašeg projekta bez promene aplikacija. Uz nTask, možete dobiti potpunu sliku o tome šta je pred vama u životnom ciklusu vašeg projekta. A sa prelepim Gantovim grafikonima i ugrađenim vremenskim tablicama, ovaj alat vam takođe omogućava da nesprekorno pratite produktivnost projekta.

 

Zašto nTask?

  • Fleksibilno upravljanje zadacima, koje vam omogućava da kreirate nove zadatke onako kako želite.
  • Upravljanje vizuelno napretkom (Gantovi grafikoni za praćenje napretka).
  • Transparentno upravljanje tokovima posla pomoću Kanban ploča za organizovanje vaših radnih procesa.
  • Intuitivan interfejs.

 

Specijalna ponuda koju je kreirao nTask za korisnike Visa Business kartica

Ostvarite 25% popusta na prvu godišnju pretplatu na nTask platformi uz Visa Business kartice. 

 

Kako iskoristiti ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu partnera.
  3. Iskoristite kod kupona i platite svojom Visa Business karticom kako biste iskoristili ponudu.

Ponuda važi od 01. januara 2024., 00:00 GMT do 31. decembra 2024., 23:59 GMT.

 

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Popust je dostupan i novim i postojećim nTask korisnicima. Popust se može iskoristiti samo jednom po korisniku i važi 1 godinu nakon primene popusta. Popust se odnosi na godišnje planove Premium i Business.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!