Kako je društvo Searce korisno za vaše poslovanje?

Searce je svetski br.1 dobavljač rešenja za računarstvo u oblaku i tehnoloških usluga, specijalizovan za tehnologije oblaka, veštačku inteligenciju i analitiku.


Zašto Searce?

 • jedan od najvećih Google Cloud partnera na svetu sa preko 12 godina iskustva u partnerstvu, preko 150 Google Cloud sertifikata i preko 300 sopstvenih stručnjaka za Google Cloud.
 • stručna pomoć za poboljšanje efikasnosti i smanjenje troškova, kao i učešće u novim poslovnim modelima i iskorištavanje novih tržišnih prilika.
 • mogućnost da započnete ili udobno skalirate koristeći Google Cloud Platform, Google Workspace, Maps, Apigee, Looker, Chrome Enterprise i mnoge druge usluge.


Specijalna ponuda od Google Cloud by Searce za vlasnike biznis kartica Visa

Dobijte 7% popusta na mesečno plaćanje Google Cloud uz Search i biznis karticu Visa.


Kako iskoristiti ponudu? 

 1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše biznis kartice Visa za validaciju.
 2. Kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu ponude.
 3. Unesite tražene podatke i pošaljite obrazac.
 4. Predstavnik Searce će vas kontaktirati i obavestiti vas o sledećim koracima.

Ponuda važi od 01. juna 2023., 00:00 GMT do 31. maja 2024., 23:59 GMT.

 

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ponuda se ne odnosi na postojeće klijente kompanije Searce na Google Cloud-u.

Popusti se ne odnose na proizvode/usluge dostupne na Google Marketplace-u.

Kada bude potvrđena, ponuda će biti aktivirana u roku od 7 radnih dana.

Searce će biti odgovoran za pružanje administrativne podrške svim klijentima.

Raskid ugovora i kazne:

 • ako faktura ne bude plaćena u predviđenom roku, na sledeću fakturu će biti izrečena kazna od 1,5% od ukupnog iznosa. Ako se faktura ne plati 2 uzastopna meseca, usluge će biti zaustavljene dok se ne plati neplaćeni iznos i popust može biti odbijen.
 • 30 dana pismenog obaveštenja mora se pružiti pre raskida.
 • Searce će potvrditi postojanje neizmirenih faktura i moraju biti plaćene.
 • Ako se klijent povuče iz Visa programa, on može nastaviti da posluje sa Searce-om, ali neće imati pristup pogodnostima programa.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Vlasnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane vlasnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Vlasnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema Visa-u. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!