Plaćanje

Imate proizvod ili uslugu koju kupci žele? Imate i niz mogućnosi kako da to plate.

Sredstva plaćanja


Digitalna plaćanja su velika za mala preduzeća

Plus 8 percent.
57 percent less.
65 percent.

Digitalne službe za prijem plaćanja


Postanite Visa trgovac


Priče kompanije Visa o malim preduzećima