• Postanite Visa Merchant danas

    Izaberite banku izdavaoca i počnite da prihvatate Visa kartice

Prihvatajte plaćanja podešavanjem
Visa Merchant naloga

Postanite Visa Merchant.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account
what is a merchant account
what is a merchant account

Smernice za usklađenost i prihvatanje Visa proizvoda

Postati trgovac koji prihvata Visa kartice je jednostavan proces i mi ćemo vam pomoći u tome. Međutim, treba da se upoznate i sa nekim zahtevima: