Biranje sticaoca

Pre nego što sa sticaocem potpišete ugovor o obradi, razmotrite sledeće: 

  • Uporedite cene i naknade koje nude konkurentski sticaoci da biste pronašli ono što vam najviše odgovara. 
  • Uverite se da sticalac razume vaše poslovanje. 
  • Uverite se da je na ugovoru ime sticaoca jasno navedeno. 

 

Imajte pri ruci sve podatke 

Osnovni poslovni podaci: Naziv, vrsta poslovanja, adresa, broj telefona i datum osnivanja.

Obrada informacija: Procenite obim i način obrade (licem-u-lice, na mreži itd.).

Identifikacioni brojevi: Poreski broj (ako ga imate) i broj socijalnog osiguranja.

Informacije o banci: Poslovni bankovni račun i fiksni broj banke. 

 

Razumevanje naknada i cena 

Prodavci obično plaćaju "prodavčev popust" svom sticaocu, o čemu se dve strane dogovaraju. Cena usluga obrade, koje pruža prodavčev sticalac, može da bude uključena u prodavčev popust, koji obično iznosi određeni procenat po transakciji.  

 

Prihvatanje Visa kartice za plaćanje računa

Prihvatanje Visa kartice za plaćanje računa može potencijalno da umanji nepodmirena potraživanja, poboljša tok gotovog novca i smanji troškove naplate i loš dug. Vi naplaćujete celokupan iznos za transakciju, često ranije nego u slučaju plaćanja koja se šalju poštom, bez rizika od neispravnih čekova ili kašnjenja. 

 

Pristupite marketinškom materijalu kompanije Visa 

Kompanija Visa je razvila gotova kreativna sredstva koja olakšavaju predstavljanje pogodnosti mobilnog prodajnog mesta, uključujući video snimke podrške, veb stranice, tutorijale i još mnogo toga.  

 

Koristite Visa karticu za svoje poslovne potrebe 

Prodavci mogu da iskoriste prednosti Visa platnih proizvoda kreiranih namenski za vlasnike kompanija, uključujući kreditne i debitne kartice.  

Možete da se prijavite i za neosiguranu kreditnu liniju kod finansijske ustanove da biste mogli da koristite proizvode brenda Visa. Uz Visa kreditnu liniju za kompanije – koja se smatra „revolving“ ili „evergreen” linijom – ne morate ponovo da se prijavljujete svake godine, kao što biste morali u slučaju standardne bankovne kreditne linije.