Kako je platforma edX korisna za vaše poslovanje?

edX je onlajn platforma za masovne otvorene interaktivne kurseve koju su osnovali Masačusetski institut za tehnologiju i Univerzitet Harvard. edX povezuje više od 78 miliona ljudi širom sveta sa onlajn učenjem koje omogućava profesionalni stvarni napredak u praktično svakoj disciplini u karijeri, od veštačke inteligencije i robotike do održivog razvoja i javnog zdravlja. 


Zašto edX?

  • dostupnost kurseva od početnika do naprednih.
  • mogućnost učenja pogodnim tempom u bilo koje vreme i bilo gde.
  • sticanje stepena po završetku kursa.
  • dostupnost različitih programa kao što su MicroMasters, MicroBachelors, itd.
  • univerzitetski nivo kurseva i pristupačne cene.


Specijalna ponuda od edX za vlasnike biznis kartica Visa

Dobijte 15% popusta na individualne kurseve od edX uz biznis karticu Visa.


Kako iskoristiti ponudu? 

  1. Idite na sajt Poshvine, kliknite na dugme «Claim Offer» i unesite prvih 9 cifara broja vaše biznis kartice Visa za validaciju.
  2. Kopirajte kod kupona i kliknite na dugme «Redeem» da biste otišli na stranicu ponude.
  3. Koristite kod kupona prilikom naručivanja da biste dobili popust.

Ponuda važi od 01. oktobra 2023., 00:00 GMT do 30. septembra 2024., 23:59 GMT.


Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Kod se može koristiti samo u pojedinačnim kursevima i ne može se koristiti za programe.

Pored toga, ne može se koristiti za PennX ili StanfordX kurseve. Može se koristiti za više od 2500+ kurseva koji su trenutno otvoreni.

Uslovi i Odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Vlasnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Vlasnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane vlasnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Vlasnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema Visa-u. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!