Omogućite radnicima, klijentima malih preduzeća i potrošačima da pristupe sredstvima putem debitnih kartica koje ispunjavaju uslove

Bezbedno

Omogućavamo brza i bezbedna plaćanja tokom putovanja širom sveta.

Mogućnost rasta

Prebacujte novac u realnom vremenu³ na globalnom nivou karticama koje ispunjavaju uslove.

Praktičnost

Omogućite radnicima pristup sredstvima ili zaradi između platnih perioda.


Isplate radnicima

Omogućite radnicima da pristupaju svojoj zaradi između platnih perioda⁴

Honorarni posao

Honorarni radnici mogu da podignu deo svoje plate po završetku posla.

Pristup ostvarenoj zaradi

Radnici mogu da pristupe svojoj zaradi kada im je potrebna uz Visa Direct.

Honorarni rad

Honorarci i nezavisni izvođači mogu da budu plaćeni za obavljeni posao brže u odnosu na tradicionalne direktne depozite, čiji prijem se ponekad čeka danima.

Mrežni marketing

Direktni prodavci mogu da pristupaju ostvarenom prihodu brzo i lako putem kartica koje ispunjavaju uslove.

Isplata plata

Poslodavci mogu da ponude besprekorne isplate honorarnim radnicima.


Isplate malim i srednjim preduzećima

Osnažite mala preduzeća tako što ćete im ponuditi način da brže pristupe svojim sredstvima²

Tržišta

Tržišta mogu brže da šalju plaćanja svojim prodavcima u odnosu na tradicionalne metode.

Namirenje prodavaca

Prodavci mogu da prikupljaju prihode od prodaje preko kartica kada god žele, umesto da čekaju na uobičajene periode za namirenje.

Digitalna roba

Autori mogu da primaju brza plaćanja putem kartica koje ispunjavaju uslove za digitalno licenciranu robu i sadržaj.

Platforme za e-trgovinu

Prodavci mogu brzo i lako da pristupaju prihodima od prodaje.

Onlajn pozajmice

Primaoci kredita mogu da pristupe sredstvima u realnom vremenu³ po odobrenju.


Isplate potrošačima

Brza plaćanja² su korisna za klijente svih preduzeća

Odštetni zahtevi iz osiguranja

Osiguravajuća društva mogu da poboljšaju zadovoljstvo klijenata u realnom vremenu.³

Dobici od lutrije i drugih igara na sreću

Kompanije za klađenje mogu da omoguće igračima da unovče dobitke u realnom vremenu.³

Naknade putnih troškova

Avio-kompanije, železnička i ugostiteljska preduzeća mogu brzo i lako da izdaju naknade klijentima.

Isplate u oblasti obrazovanja

Obrazovne ustanove mogu brzo i jednostavno da isplaćuju finansijsku pomoć i vrše druge isplate đacima i studentima.

Povraćaji sredstava potrošačima

Razna preduzeća usmerena na potrošače mogu brzo da izdaju povraćaje sredstava klijentima uz Visa Direct.

Davanje zajmova

Finansijske institucije mogu da obezbede pristup potrošačkim kreditima u realnom vremenu.³

Partneri koji nude rešenja koja omogućava Visa Direct

Sklopili smo partnerstvo sa partnerima za rešenja⁶ koji su najbolji u klasi kako bismo pomogli preduzećima da ubrzaju prebacivanje novca.