Visa Cloud Connect

Visa Cloud Connect vam olakšava povezivanje na VisaNet putem infrastrukture zasnovane na klaudu. Pristupite bezbednim VisaNet mogućnostima plaćanja uz veću fleksibilnost i brže plasiranje na tržište.

Pomažemo vam da proširite poslovanje i da se brže razvijate

Naša fleksibilna tehnologija osmišljena je tako da vam pruži podršku i zadovolji sve vaše potrebe u vezi sa obradom kartica, bilo da ste novoosnovana finansijsko-tehnološka kompanija koja se sprema da uđe na tržište ili postojeći klijent kompanije Visa koji želi da modernizuje svoju platformu.

Isplativo

Eliminišite režijske i sve prateće troškove centara za obradu podataka.

Efikasno

Zadržite visok učinak realizacije na svim nivoima primene i krajnjim tačkama.

Pojednostavljeno

S lakoćom usmeravajte sve vrste transakcija ka različitim aplikacijama.

Inkluzivno

Obrađujte plaćanja svih većih brendova kreditnih i debitnih kartica.

Bezbedno

Zaštitite podatke pomoću vrhunskih zaštitnih zidova, šifrovanja i detekcije pristupa.

Fleksibilno

Podržava proces prikupljanja i čuvanja pojedinačnih podataka, kao i različitih vrsta poruka.


Namenski napravljeno za klijente koji koriste klaud aplikacije

Visa Cloud Connect pojednostavljuje globalni pristup mreži VisaNet, što vam omogućava da proširite i razvijete poslovanje.

Omogućava novim učesnicima brži pristup tržištu i brže plasiranje proizvoda na tržište

Novoosnovane finansijsko-tehnološke kompanije mogu da iskoriste svoje podobne i odgovarajuće tehnologije zasnovane na klaudu da se lakše i brže povežu na VisaNet, što im omogućava da plasiraju i ažuriraju svoju ponudu na nekoliko različitih tržišta.

Mogućnosti modernizacije za redovne klijente kompanije Visa

Klijenti kompanije Visa koji prelaze na klaud tehnologiju postaju agilniji i više nisu toliko zavisni od lokalnih centara za obradu podataka niti moraju da se oslanjaju na telekomunikacionu infrastrukturu i specijalizovani hardver za obradu plaćanja.

Otvaranje novih mogućnosti za klijente širom sveta

Izdavaoci, procesori, sticaoci, finansijsko-tehnološke kompanije i ostali pružaoci platnih usluga širom sveta mogu efikasno da uvedu programe u svim regionima i pristupe većem broju modernih rešenja.


Studija slučaja kompanije Wise

Podrška eksponencijalnom rastu vizionarskih finansijsko-tehnoloških kompanija uz Visa Cloud Connect.

„Radimo na brisanju granica u svetskim finansijskim mrežama. Kartice treba da funkcionišu na isti način i prekogranično. Visa deli našu ambiciju da omogućimo lako prebacivanje i upravljanje novčanim tokovima bez obzira na to gde se nalazimo. Dosadašnja saradnja je bila izvrsna i nadamo se da ćemo uskoro da ostvarimo našu viziju.”

Headshot of Kristo Kaarman.
Wise logo.
Kristo Kåårman, suosnivač i generalni direktor kompanije Wise (nekadašnja Transferwise)

Da li ste spremni da počnete?

Obratite se svom predstavniku kompanije Visa ili se registrujte i saznajte više o Visa Cloud Connect.