• Inicijative sa društvenim uticajem kompanije Visa

    Kompanija Visa je posvećena unapređenju inkluzivnog, pravičnog i održivog ekonomskog rasta koji omogućava da svi i svuda napreduju.

Mala preduzeća

50 M

Zalažemo se da do 2023. digitalizujemo 50 miliona malih i mikro preduzeća širom sveta. Ovo je deo naših napora za unapređenje digitalne pravičnosti.

Pravičnost i inkluzija

500 M

Naš cilj je ispunjen – do 2020. godine uspeli smo da obezbedimo pristup nalozima za digitalno plaćanje za 500 miliona ljudi bez bankovnog računa / bez adekvatnog pristupa uslugama. Ovu misiju nastavljamo i dalje.

Zajednica

85 %

Tokom fiskalne 2021. godine, 85% naših zaposlenih učestvovalo je u Visa programima kako bi se odužili svojim zajednicama.