• Learn more about how Visa works with Apple Pay

    Upgrade the way you accept payments.


Praktičan i siguran za klijente

Omogućite klijentima da plate na željeni način.
Illustration: Sun with dollar sign in middle.

Bez dodatnih troškova transakcije

Počnite da koristite Apple Pay servis bez naknade za transakciju.
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.

Lako i sigurno prihvatanje

Sve što vam je potrebno je beskontaktni terminal prodajnog mesta i pružalac platnih usluga.

U skladu sa EMV standardima

Transakcije obavljene putem Apple Pay servisa koriste Visa token servis i ispunjavaju uslove o prenosu odgovornosti iz oktobra 2015. godine.Počnite da prihvatate Apple Pay plaćanje danas

Proširite svoje opcije plaćanja.