Omogućite adekvatno iskustvo klijentima i podstaknite povećanje prodaje

Pridobijte i zadržite nove klijente.

Programi lojalti kartica

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Rešenja

Iskoristite najveću svetsku mrežu maloprodajnog elektronskog plaćanja da biste došli do novih klijenata, pokrenuli lojalnost, povećali prodaju i pospešili svoje marketinške napore.
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Saznajte više o rešenjima kompanije Visa za lojalnost i ponude