Uslovi korišćenja usluge Visa Solution

VAŽNO: MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE USLOVE KORŠĆENJA SLEDEĆE VISA SOLUTION USLUGE ("USLOVI"). POTVRĐUJETE DA STE RAZUMELI I DA STE SAGLASNI SA SVIM OVIM USLOVIMA AKO STE REGISTROVALI ILI AKTIVIRALI KARTICU ZA USLUGU VISA SOLUTION ILI STE KLIKNULI NA DUGME "PRIHVATAM" ILI SLIČAN INDIKATOR U POGLEDU KORIŠĆENJA USLUGE VISA SOLUTION . OVI USLOVI ZAMENJUJU SVE PRETHODNE USLOVE U POGLEDU USLUGE VISA SOLUTION.