Visa sponzorstva – Povezanost sa događajima koji povezuju čitav svet

Sponzorstvima i partnerstvima povezujemo ljude, pomeramo granice i postižemo izuzetne rezultate. Podržavamo sve najvažnije događaje koji inspirišu, između ostalih i FIFA Women's World Cup™.

Visa and Worldwide Olympic and Paralympic partner logo.

Mikaela Shiffrin, Team Visa - ©Getty Images - Sva prava zadržana

Visa Logo and FIFA Women's World Cup 2023 logo with byline "Worldwide Partner of thee FIFA Women's World Cup 2023".
Visa and NFL logo.