• Upoznajte Team Visa

    Talentovani, odlučni i neustrašivi.
    Visa je uvek tu da podrži #TeamVisa atletičare i atletičarke na putu do pobede i ispunjenja snova.


Map of the world