Kompanija Visa čestita dobitnicima globalnih nagrada kompanije Visa za kvalitet usluge za 2018. godinu

Programi za priznavanje kvaliteta rada klijenata naglašavaju inovacije u plaćanjima, operativnoj efikasnosti i zadovoljstvu vlasnika kartica.
A business woman and business man exchanging a handshake in an office.
Hand holding a mobile phone , tapping mobile contactless Visa credit card on a payment terminal. Caption that says : and fast.
Man handing his credit card in check tray to waiter.