Zoran Stanojević je diplomirao na Beogradskom univerzitetu, Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti projektnog menadžemnta. Fokus tokom studija bio mu je na medjunarodnom poslovanju i finansijskom menadžmentu. Pohađa Master studije na istom fakultetu iz oblasti menadžment finansijskog rizika. Uspešno je završio kurs i licencirani je portfolio menadžera pri Komisiji za hartije od vrednosti. Radio je pri kancelariji Svetske Banke u Srbiji kao stručni konsultant na većem broju značajnijih projekata. Iskustvo je stekao i u Briselu dok je radio u neprofitnoj organizaciji European Hospital and Healthcare Federation kao nacionalni koordinator za Srbiju. Osnivač je i direktor Love Fest festivala. Generalni direktor brenda Kafeterija.