- Datum i mesto rođenja: 23.09.1967. godine, Požega, Republika Srbija

- Udata, majka Jane (17)

Obrazovanje:

- Srednja škola: saradnik u sredstvima javnog informisanja

- Filozofski fakultet, Novi Sad: profesor jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika

Radno iskustvo:

- od novembra 1993. do maja 2000. godine - profesor književnosti i srpskog jezika u Petoj ekonomskoj školi Rakovica

- od februara 1994. do maja 2007. godine - profesor srpskog jezika i književnosti u Osnovnoj

školi "Mihailo Petrović Alas"

- od 2006. do 2007. godine - obavljala poslove pomoćnika direktora škole

- od maja 2007. do septembra 20016. godine - direktor Osnovne škole "Mihailo Petrović Alas"

Dodatne aktivnosti:

- od 2013. - 2015. godine - član Upravnog odbora biblioteke "Vlada Aksentijević"

- od 2015. godine - član Upravnog odbora Fondacije za mlade talente grada Beograda

- Učešće u radnim grupama i komisijama za izradu novih Pravilnika pri Ministarstvu prosvete

- Recezent zbirke za pripremu Završnog ispita iz Srpskog jezika

- Realizator projekta Preduzetničko učenje (evropski Projekat za jugoistočnu Evropu)

- Učesnik Konferencije u Parizu "Razvoj ljudskog kapitala" (projekat razvionica – škola vežbaonica)

- Mentor studentima Srpskog jezika i književnosti (u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu)

- Predavač na seminarima i stručnim konferencijama iz oblasti marketinga u obrazovanju, odnosi sa javnošću i razvoj preduzetništva u osnovnoj školi

Zahvalnice i nagrade:

- dobtnik više domaćih zahvalnica, nagrada i priznanja

Ostala znanja i veštine:

- znanje Engleskog jezika, nivo B2

- funkcionalno znanje računara