Symeon G. Tsomokos studirao je pravo i ekonomiju na Univerzitetu u Atini. Godine 1997. osnovao je SGT S.A u Atini i 2001. godine TGI d.o.o. u Beogradu, koje uspešno vodi tokom svih ovih godina. Osnivač i predsednik Delphi ekonomskog foruma, nezavisne, nepristrasne i neprofitne organizacije posvećene predstavljanju i promociji inovativnih ideja za održivi i konkurentan rast u jugoistočnoj Evropi. Počasni je konzul Republike Srbije u regionu Tesalije u Grčkoj, a 2006. godine osnovao Privrednu komoru Grčka-Srbija, kojom predsedava. Osnivač je i Poslovnog saveta za Grčku - SAD, Grčko-mađarskog poslovnog saveta, kao i Grčko-egipatskog poslovnog saveta. Ranije u svojoj karijeri radio je na poziciji stručnjaka u komercijalnom odeljenju u Ambasadi SAD-a u Atini (1973-1980.) i kao izvršni direktor Američko-grčke privredne komore (1980-1997.). Takođe je vršio funkciju generalnog sekretara i blagajnika Saveta američkih privrednih komora sa sedištem u Evropi (1990-1993.) i kao generalni sekretar Poslovnog saveta Grčka-Turska (1993-1998.).