Rođen je 27. aprila 1978. godine u Kruševcu. Osnovnu školu je završio u Brusu, a srednju Eletrotehničku školu u Kruševcu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Stručno obrazovanje i usavršavanje nastavlja pohađanjem međunarodnih programa edukacije i seminara koje se odnose na projektni menadžment, planiranje i sprovođenje IT projekata po procedurama Svetske banke i IPA projekte.

Karijeru započinje 1998. godine kao administrator i koordinator programa studentske razmene a nastavlja je kao asistent – demonstrator na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Posao sistem inženjera obavlja prvo u Narodnoj biblioteci u Beogradu, a zatim i u dve privatne kompanije u Srbiji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Bavio se poslovima u oblasti telekomunikacija i projektima implementacije novih servisa mobilnih operatera. Tokom boravka u SAD-u usavršavao iz oblasti IT konsaltinga. Po povratku u Srbiju postaje jedan je od prvih IT konsultanata koji su implementirali IT eko-sisteme zasnovane na „Apple“ platformi.

Od 2009-2012. godine radio je u Ministarstvu rada i socijalne politike kao koordinator IT komponente projekta „DILS“ koji je realizovan pod pokroviteljstvom Svetske banke. U sklopu projekta bavio se IT infrastrukturom glavnih ugovornih klijenata. Sastavni deo posla bilo je donošenje odluka, vezanih za tehnološka rešenja na svim komponentama projekta. U Ministarstvu je bio projekt menadžer za ključne poslove i IT nabavke. Učestvovao je sa IT timom Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja na uspostavljanju interoperabilnosti i razvoju IT sistema. Kao IT konsultant je radio i u timu projekta „PARIP“ koji se odnosio na uspostavljanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno na rešavanje problema zastoja tog projekta.

Od 2012-2014. godine radio je u Upravi za Digitalnu agendu kao pomoćnik direktora. Bavio se uspostavljanjem elektronskih javnih servisa i razvojem nacionalonog portala e-Uprava, reformom državne uprave i evropskim integracijama kroz uvođenje informacionih tehnologija.

Poslednjih godina aktivno učestvuje u radu strukovnih udruženja i svetskih stručnih skupova.

Govori engleski jezik.