Gospodin Damnjanović rođen je 29. marta 1958. u Beogradu, SFR Jugoslavija. Studirao je na Univerzitetu u Beogradu, Pravni fakultet.

Karijeru započinje u bankarskom sektoru od 1982.god. Radio je za nekoliko banaka (Ljubljanska banka, Beogradska banka,Raiffeisen banka) na različitim pozicijama. Međutim u poslednjih 10 godina prvobitno je vodio Sektor za proizvode stanovništvu a potom je prešao na poziciju Rukovodioca kartičnog poslovanja u Raiffeisen banci.

Zahvaljujući razvoju bankarskog sektora u Srbiji promenio je nekoliko poslova i obogatio svoja lična znanja i iskustva u mnogim oblastima.

Kroz različite treninge, kurseve i učešće na mnogim domaćim i međunarodnim seminarima, kongresima i projektima uspeo je da postigne vidljive rezultate za kompaniju u kojoj je zaposlen. 

Danas radi za Raiffeisen banku kao Direktor sektora za kartična poslovanja.