Matteo Guarnerio je ekonomista koji radi u sektoru UK Regulatory Policy and Public Affairs u kompaniji Visa u Londonu, sa fokusom na regulativu, odnos sa državnom upravom i javnu politiku. Pre nego što se pridružio Visa timu, radio je kao ekonomista u regulatornom telu za energiju i gas pri Vladi Velike Britanije i proveo je 10 godina kao stručni konsultatnt u različitim regulatornim telima.