Pored rada u školi aktivan sam član: Savez učitelja Srbije (predsednik od 2002/06. god; član raznih Komisija i predstavnik SURSa u timovima MPNT, ZVKOV i ZUOV od 2002/17. god.); Društva učitelja Beograda (član Upravnog odbora, rukovodilac tima za strateško planiranje od 2006/17. god.); Udruženja „Odgovorno življenje“ (član od 2013. a predsednik od 2017.god)

Koautor sam udžbeničkih kompleta Svet oko nas za 1. i 2. razred, Zavoda za udžbenike, 2000/17. i udžbeničkih kompleta Priroda i društvo za 3. i 4. razred, Zavoda za udžbenike, 2002/17. Pored udžbenika koautor sam i Priručnik za nastavnike uz udžbeničke komplete Aktivno kroz Svet oko nas i Prirodu i društvo. Kao koautor sam pisala za ZVKOV: Zbirku zadataka za Prirodu i društvo za 4. razred, i Priručnik za nastavnike razredne nastave Bazična znanja i veštine – osnov za učenje društvenih nauka u prvom ciklusu osnovne škole.

Koautor sam i Priručnik za roditelje i nastavnike Ako štediš – više vrediš, Prvi koraci finansijske pismenosti, 2014.godine

Neki od projekata u kojima sam učestvovala su: Podrška nastavnicima razredne nastave u primeni nivoa postignuća u nastavi 3. i 4. razreda osnovne škole, ZVKOV, 2005. (voditelj, realizator); Obrazovni standardi znanja za Prirodu i društvo na kraju prvog ciklusa osnovnog obrazovanja, ZVKOV, 2008/10.(koautor, realizator); Podrška nastavnicima razredne nastave za primenu ključnih znanja u nastavi u oblasti vrednovanja nastave Priroda i društvo, MPS/ DILS projekat, 2010.(koautor, realizator); Inkluzija–kvalitetno obrazovanje za sve, MPS/DILS projekat, 2009/11.(voditelj, realizator); Kreativna škola, ZUOV, 2009/12. (član centralne komisije); Ishodi za Svet oko nas 1. i 2. razred i Prirodu i društvo za 3. i 4. razred, MPS/ IPA projekat, 2014.(koautor); Razvionica: Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju MPNTR RS 2014/15.(voditelj obuke za nastavnike); Standardi kvaliteta udžbenika, ZUOV 2015. (član radne grupe); Nastavni planovi i programi za 5. razred usmereni na ishode, ZUOV, 2016/17. (član centralne komisije); Nastavni plan i program za nastavni predmet Svet oko nas 1. razred usmeren na ishode, ZUOV, 2017. (član radne grupe).

Akreditovani programi stručnog usavršavanja:Tematski i interdisciplinarni pristup planiranju nastave, ZUOV, 2008/2018.(koautor, realizator); Stručne tribine učitelja Srbije, ZUOV, 2010/16.(koautor, realizator); U svetu prirode i društva, ZUOV, 2014/18.(koautor, realizator)