Dr Gabrijela Grujić Garić rođena je 29. marta 1971. godine u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za Opštu muzičku pedagogiju osnovne studije završila je 1994. godine sa srednjom ocenom 9,13 i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu iz Metodike muzičke nastave. Poslediplomske studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1998. godine, pošto je položila sve propisane ispite sa srednjom ocenom 9,66 i odbranila magistarsku tezu. Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora pedagoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine.

Dr Gabrijela Grujić Garić ima bogato nastavno iskustvo, koje uključuje dvadeset tri godine rada u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je zaposlena od 2007. godine, a 2012. godine stiče zvanje docenta.

U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, član je različitih komisija za reformu obrazovanja od 2011.godine, i to u svojstvu:

  • člana Komisije za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika (projekti, udžbenici, seminari);
  • člana Komisije za strategiju i razvoj školskog programa za različite obrazovne oblasti.

Uviđajući neodvojivost obrazovanja od kulture, sa zadovoljstvom je dala svoj doprinos u periodu 2015-2016 kao savetnik za oblast obrazovanja dece u Dečjem kulturnom centru Beograda.

Pored brojnih naučnih radova objavljenih u časopisima i drugim publikacijama u zemlji i inostranstvu, vrednujući knjigu kao najznačajniji izvor znanja, posebno je ponosna na udžbenik za koji je dobila Srebrnu plaketu Beogradskog sajma knjiga 1998. godine.

Pod pokroviteljstvom Švajcarske Vlade završila je obuku za dualno obrazovanje prestižnog Centra KOF Swiss Economic Institute čiji je direktor dr Ursula Renold, ekspert za dualno obrazovanje Švajcarske.

Aktivno se bavi promocijom aktivnosti vezanih za zaštitu kulturnog nasleđe Kosova i Metohije. Organizator je izložbe autora P. Milosavljevića "Slovo renesanse“, Matica srpska, 2016.

Vrednujući značaj sprovođenja dualnog obrazovanja u Srbiji, kroz studiju „Trodelno sintezno obrazovanje kao podrška sistemu dualnog obrazovanja”, čiji je koautor, nastoji da podstakne razvoj preduzetničkog duha kod dece i na taj način unapredi obrazovni sistem u svojoj zemlji.

Kreator je Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji.

Rukovodilac projekta karavan "Duh mladosti" koji za cilj ima promociju dualnog i preduzetničkog obrazovanja.

U periodu od septembra 2016 do septembra 2017 obavljala je funkciju savetnika ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja za dualno obrazovanje.

Na fukciji pomoćnika ministra za strateško planiranje od septembra 2017.

2016 godine objavljena joj je biografija u Oxford’s Book Successful People of Serbia.

Svojim angažovanjem u različitim oblastima – kao žena-preduzetnik, univerzitetski profesor, saradnik Dečjeg kulturnog centra i inicijator brojnih humanitarnih, obrazovnih i umetničkih programa, prenosi studentima i deci vrednosti u koje veruje – poštovanje, istrajnost, iskrenost, nacionalnu osvešćenost i druge.

Majka je Magdalene, Mateje i Maksima.