Dragana poseduje više od 11 godina stručnog iskustva u pravnim poslovima, kako u javnom tako i privatnom sektoru. Od maja 2015. u NALED-u radi na koordinaciji javnog i privatnog sektora u zagovaranju i sprovođenju reformi radi poboljšanja regulatornog okvira za poslovanje, na pripremi nacrta propisa, kao i u izradi strategija Vlade i akcionih planova. Član je brojnih Vladinih radnih grupa i koordinator Vladine stručne grupe zadužene za izradu i sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Koordinira radom dva NALED-ova radna tela - Savezom za e-upravu i Savezom za fer konkurenciju. Iskustvo je sticala u tužilaštvu, poreskoj upravi i u telekomunikacionom sektoru. Od 2010. godine je u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) pomagala investitorima da započnu i prošire poslovanje u Srbiji kroz pregovaranje i odobravanje podsticajnih sredstava za investiranje i zapošljavanje