Visa Merchant pregled poslovnih vesti

Visa Merchant pregled poslovnih vesti je onlajn publikacija koja sadrži pregled nedavnih članaka o poslovnim vestima kompanije Visa. Znamo koliko je za vas važno da brzo i pregledno dobijete relevantne informacije, a naša misija je da to učinimo što jednostavnijim. Pregled sadrži najvažnije publikacije koje se odnose na trgovce, ali namera nije da predstavlja konačan spisak. Kao i uvek, molimo vas da se konsultujete sa svojim sticaocem radi više informacija o objavljenim publikacijama i važećim obaveštenjima.
Brute Force Attacks