• Visa mreža i veštačka inteligencija pokreću svaku transakciju


Naš holistički pristup

Sa brzinom i jednostavnošću primene, Visa Advanced Authorization i Visa Risk Manager dva su moćna proizvoda koji zajedno ili odvojeno daju globalnim izdavaocima integrisano, sveobuhvatno upravljanje rizikom od prevare. Danas više od 8000 globalnih finansijskih institucija već koristi ova rešenja za pomoć u identifikaciji i sprečavanju prevara.

Visa Advanced Authorization

Pruža globalnim izdavaocima sofisticirano bodovanje rizika u pokretu za bolje ciljane i bolje informisane odluke o autorizaciji.
65k plus.
25 billion dollars.
500 plus.
25 plus.

Visa Risk Manager

Koristi uvide u Visa Advanced Authorization u realnom vremenu i sprovodi ih u delo. Visa Risk Manager je paket alata zasnovan na mreži koji pruža izdavaocima kontrolu i fleksibilnost u upravljanju njihovim strategijama rizika i toleranciji rizika.

Priče o uspesima klijenata

Sa preko 60 godina ekspertize plaćanja, primenjujemo naše napredne tehnologije i pristup zasnovan na podacima kako bismo pomogli preduzećima da napreduju. Naša rešenja za autorizaciju pomažu vam u redukciji prevare, povećanju broja odobrenja i pružanju najboljeg iskustva vlasnicima kartica.
ADCB logo.
ADCB logo.
FNB Bank logo.

Resursi

Istražite dodatne informacije o rešenjima za autorizaciju kompanije Visa.

Saznajte više o Visa Risk Solutions