• Lendio

    Lendio je jedno od većih kreditnih tržišta za zajmove malim preduzećima.
Jose Quinones of Broadway Brew Supply.

Uzmite Lendio zajam za vaše malo preduzeće danas

Da bi se svet promenio, potrebno je malo novca. Obezbeđenje finansiranja za vaše preduzeće ne mora biti složen proces. Započnite sa platformom Lendio danas da biste otkrili koliko jednostavno, lako i brzo može da se obezbedi poslovni zajam.