Ostvarite promotivni kod od 125 USD i 60% popusta na Adzooma Plus uz Visa Business karticu

Microsoft Advertising je služba koja pruža oglašavanje sa plaćanjem po kliku i omogućava oglašivačima da ciljaju svoje oglase ograničavajući ih na određeni skup demografskih kategorija

Kako Microsoft Advertising može da koristi vašem poslovanju?

Microsoft Advertising je služba koja obezbeđuje oglašavanje sa plaćanjem po kliku koje obezbeđuje visok povraćaj ulaganja u pretraživačima Bing, Yahoo! i DuckDuckGo.

 

Zašto Microsoft Advertising?

 • Dosegnite ljude orijentisane na rešenje određenih zadataka koji imaju veću kupovnu moć i verovatnije će stupiti u interakciju sa oglasima.
 • Napravite personalizovano iskustvo koristeći moćnu analitiku publike i mogućnosti platforme koje poboljšavaju učinak kampanje.
 • Ako već koristite neki drugi proizvod, kao što su Google Ads ili Facebook Ads, ovu kampanju je lako preneti na Microsoft Advertising.
 • Bez minimalne naknade – prijavite se besplatno i započnite oglašavanje sa bilo kojim budžetom.
 • Plaćajte samo kada klijent stupi u interakciju sa vašom oglasnom kampanjom i klikne na link.
 • Mogućnost testiranja ključnih reči, stopa i termina da biste maksimalno povećali povraćaj ulaganja.

Kako da iskoristite ponudu?

 1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
 2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
 3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
 4. Registrujte se unosom traženih podataka.
 5. Platite uslugu vašom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. decembra 2022. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ova ponuda važi samo za Adzooma kupce. Uslovi i odredbe ponude su podložni promenama.

Uslovi i Odredbe Visa kompanije

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!