Meta Ads by Taksu Digital

Ostvarite 25% popusta na tromesečne pakete za oglašavanje na društvenim mrežama uz Visa poslovnu karticu.
Meta Ads je univerzalna alatka za kreiranje i objavljivanje oglasa na Facebook-u, Messenger-u, Instagramu i Meta Audience Network-u.
Taksu Digital je agencija za digitalni marketing specijalizovana za razvoj onlajn poslovanja.

Kako usluga Meta Ads pomaže vašem poslovanju?

Meta Ads je alatka koja vam omogućava da kreirate i upravljate oglasima. Možete da pregledate sve svoje kampanje, oglasne grupe i pojedinačne oglase na Meta platformi, kao i da ih promenite i pratite njihov učinak.


Zašto Meta Ads?

  • Mogućnost ciljanog podešavanja reklamnih kampanja kako bi dosegli ciljne korisnike. 
  • Sposobnost privlačenja prometa na spoljne resurse ili aplikaciju, povećanje njihove posećenosti i podsticanje ljudi da preduzmu ciljane radnje. 
  • Mogućnost povećanja posećenosti offline prodajnim mestima, pokrivenost ljudima u datom radijusu oko svake filijale. 
  • Optimizacija kampanje za: prikaze, dnevne dosege između jedinstvenih korisnika, klikove na linkove, prikazivanje ciljane stranice, konverzije, kupovine. 
  • Mogućnost analize primljenih podataka i optimizacije reklamnih kampanja. 


Posebna Meta Ads by Taksu Digital ponuda za korisnike Visa Business kartica

Ostvarite 25% popusta na tromesečne pakete za oglašavanja na društvenim mrežama uz pomoć Taksu Digital alata i uz Visa Business kartice.


Kako iskoristiti ponudu? 

  1. Idite na veb stranicu Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer. 
  2. Unesite prvih 9 cifara broja vaše Visa poslovne kartice radi provere.
  3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli na sajt partnera. 
  4. Registrujte se unošenjem traženih podataka, izaberite željeni paket i kliknite na dugme Send. 
  5. Predstavnik Taksu Digitala će vas kontaktirati i obavestiti o sledećim koracima.

Ponuda važi do 31. decembra 2024. godine.


Uslovi i odredbe 

Uslovi i odredbe Partnera

Ponuda važi samo za korisnike Visa Business kartica.

Paketi ne uključuju budžet za oglašavanje na društvenim mrežama isplaćenih na Meta platformi (Facebook i Instagram).

Osnovni paket isključuje format oglasa Instagram Stories. 

Uslovi i odredbe Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki Zahtev) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice ne sme da postavlja bilo kakve zahteve prema kompaniji Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!