Ostvarite 20% dodatnih kredita prilikom minimalne dopune računa u iznosu od 200 USD uz Visa Business karticu

Kaleyra je platforma zasnovana na API-ju za interakciju sa vašim klijentima putem personalizovanih poruka, čet botova, programiranih glasovnih usluga i još mnogo toga

Kako Kaleyra platforma može da koristi vašem poslovanju?

Platforma Kaleyra je dizajnirana da premosti jaz između preduzeća i njihovih klijenata pomoću moćnih komunikacijskih alata uključujući SMS, glasovnu komunikaciju, WhatsApp, i-mail i razmenu trenutnih poruka.

 

Zašto Kaleyra?

 • Bezbednost na nivou preduzeća;
 • mogućnost proširenja bilo kog kanala komunikacije bez ograničenja;
 • mogućnost kreiranja višekanalnih tokova komunikacije pomoću jednostavnog vizuelnog uređivača sa funkcijom, prevlačenja i ispuštanja ili korišćenja gotovih šablona;
 • integracija sa vodećim softverom za podršku, platformama za e-commerce, CRM-om i marketinškim alatima;
 • mogućnost trenutnog kontaktiranja kupaca bilo gde.

Kako da iskoristite ponudu?

 • Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
 • Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
 • Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
 • Registrujte se unosom traženih podataka.
 • Kaleyra predstavnik će vas kontaktirati i dostaviti vam link za plaćanje uz popust.
 • Platite vašom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. januara 2023. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ponuda važi prilikom minimalne dopune računa u iznosu od 200 USD. Možete dobiti dodatne kredite do 200 USD. Dodatni krediti će biti dodeljeni u roku od 10 dana nakon dopune računa. Ponuda važi samo za nove Kaleyra korisnike koji se registruju na platformi. Ponuda se može iskoristiti jednom po korisniku. Ponuda važi u celom svetu gde Kaleyra posluje. Za valute koje nisu USD važe normalni kursevi konverzije (aktivni u trenutku kupovine).

Uslovi i Odredbe kompanije Visa

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!