Ostvarite 20% popusta na HBR digitalnu godišnju pretplatu uz Visa Business karticu

Harvard Business Review je mesečni naučno-popularni časopis posvećen različitim pitanjima koja se tiču upravljanja poslovanjem

Kako Harvad Business Review može da koristi vašem poslovanju?

Kroz vodeći časopis, knjige i digitalne materijale i alate, Harvard Business Review nastoji da pruži profesionalcima širom sveta dubinsko znanje i najbolje prakse kako bi mogli efikasnije da vode sebe, svoje organizacije i ostvare pozitivan uticaj.

 

Zašto Harvard Business Review?

  • Kompanija ima oko 450 zaposlenih i služi kao most između akademske zajednice i preduzeća širom sveta kroz svoje publikacije i višestruke platforme za isporuku sadržaja.
  • Pristup neograničenim digitalnim člancima, Big Idea, Data & Visuals, listama za čitanje, informacionom biltenu Insider, mobilnoj aplikaciji i ekskluzivnom video sadržaju.
  • Mobilna aplikacija za dodatnu pogodnost koja uključuje sva izdanja časopisa Harvard Business Review, kao i fid nedavnih članaka sa HBR.org, ekskluzivni sadržaj iz informacionog biltena The Insider i najbolje video zapise sa objašnjenjima.

Kako da iskoristite ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
  2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  3. Dobijte promotivni kod nakon što potvrdite karticu.
  4. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
  5. Registrujte se unosom traženih podataka.
  6. Platite vašom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. januara 2023. do 30. juna 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Ovaj popust se mora iskoristiti korišćenjem datog promotivnog koda koji je dat korisniku Visa kartice. Trenutni pretplatnici Harvard Business Review (HBR) nemaju pravo na ovu ponudu. Popusti su ograničeni na jednu upotrebu i jedan promotivni kod po korisniku. Da bi ostvario popust, korisnik mora da koristi navedeni promotivni kod na veb adresi koju je dao HBR, a korisnik mora da se registruje na sajtu da bi dobio popust. Popust se odnosi samo na godišnju pretplatu na HBR Digital.

Uslovi i Odredbe Visa kompanije

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!