Ostvarite benefit plaćanja za instalaciju platforme i do 32% popusta na greytHR uz Visa Business karticu

greytHR je prvi potpuno integrisan softver za ljudske resurse i obračun zarada zasnovan na cloud-u. Njegove mogućnosti automatizacije i pristupačna cena čine greytHR preferiranim izborom za preko 15.000 brendova širom sveta, uključujući lidere u industriji kao što su Chai Point, Volvo, Teamlease i Hexaware

Kako je greytHR platforma korisna za vaše poslovanje?

greytHR platforma automatizuje HR procese i proširuje mogućnosti samoposluživanja zaposlenih. Obezbedite svestranu produktivnost i angažovanje zaposlenih koji su ključni sastojci za rast.

 

Zašto greyHR?

  • Obračun zarade zaposlenih u skladu sa zakonima vaše zemlje jednim klikom;
  • definisanje politike godišnjih odmora vaše kompanije — mogućnost praćenja i održavanja kompletne evidencije o odmorima, kao i pristup tačnom stanju za odmor i transakcijama u bilo kom trenutku;
  • upravljanje evidencijom zaposlenih na mreži, praćenje celokupne imovine kompanije koja je preneta zaposlenima i generisanje HR poruka;
  • mobilna aplikacija za zaposlene — pristup platnom spisku, nadoknadi i poreskim informacijama bilo kada i bilo gde.

Kako da iskoristite ponudu?

  1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
  2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
  3. Kliknite na dugme Redeem» da biste otišli ​​na sajt partnera.
  4. Platite vašom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. decembra 2022. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Uslovi i Odredbe Visa kompanije

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!