Ostvarite mesečnu pretplatu na Google Workspace već od 3 USD uz Visa Business kartice

Google Workspace omogućava vam da na internetu sarađujete na potpuno nov način i povećava poslovnu produktivnost.

Kako Google Workspace može pomoći vašem poslovanju?

Google Workspace je skup alata i usluga zasnovanih na cloud-u koji vašoj kompaniji mogu pružiti potpuno novi način saradnje na internetu kako biste poboljšali svoju poslovnu produktivnost. Google Workspace ima: i-mejl za vaše poslovanje, višenamenski kalendar, dokumente, stranice i slajdove za saradnju u realnom vremenu, ćaskanje, telefonske i video konferencije, veb-lokacije, obrasce, ankete, podršku, skladištenje i arhiviranje na nivou preduzeća.

 

Zašto Google Workspace?

 • Bezbedna korporativna pošta (Gmail);
 • pogodno planiranje sastanaka, susreta, događaja (Kalendar);
 • bezbedno skladištenje podataka i brz pristup njima (Drive);
 • organizovanje video konferencija sa poverljivošću (Google Meet);
 • rad sa dokumentima bez instaliranja posebnog softvera (Dokumenti);
 • efikasan timski rad (Tabele);
 • kreiranje kreativnih prezentacija (Prezentacije);
 • pogodna komunikacija sa kolegama i klijentima (Google Chat).

Kako da iskoristite ponudu?

 1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
 2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
 3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
 4. Registrujte se unosom traženih podataka.
 5. Nakon što potvrdite pretplatu, platite je svojom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. januara do 31. decembra 2024. godine.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera.

Ova ponuda je namenjena specijalno za Visa klijente prilikom kupovine Google Workspace paketa. ResellerClub će biti vlasnik svih klijenata koji kupe Google Workspace preko https://smeoffers.poshvine.com/ i biće odgovoran za pružanje administrativne podrške navedenim klijentima. Ova ponuda važi do daljeg obaveštenja od ResellerClub-a. ResellerClub zadržava pravo da prekine ovu ponudu bez dodatnog obaveštenja. Cene Google Workspace-a su podložne promeni u skladu sa Google-ovim revizijama cena. ResellerClub zadržava pravo da revidira cene za Google Workspace bez prethodnog obaveštenja. Ova ponuda se odnosi i na postojeće i na nove korisnike Visa kartica.

Uslovi i Odredbe kompanije Visa.

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao prodavac. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte prodavca direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Prodavac je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!