Iskorisite promotivne kredite u vrednosti od 5.000 USD na AWS Activate uz Visa Business kartice

AWS Activate pruža startup kompanijama mnoge prednosti, uključujući AWS kredite, tehničku podršku i obuku za razvoj vašeg poslovanja.

Kako je platforma AWS Activate korisna za vaše poslovanje?

AWS Activate je najrasprostranjenija cloud platforma na svetu sa najširim spektrom mogućnosti. Prednosti platforme su dizajnirane da vam pruže pravu kombinaciju alata i stručne podrške koja će vam pomoći da napredujete u svom poslovanju, dok optimizujete performanse, upravljate rizikom i držite troškove pod kontrolom.

 

Zašto AWS Activate?

 • AWS Activate krediti se automatski primenjuju na vaš AWS nalog da pokriju troškove korišćenja AWS usluga.
 • Tehnička podrška AWS Business i AWS Developer Support od strane AWS stručnjaka, uključuje i arhitektonsko uputstvo i najbolje prakse za kreiranje i testiranje.
 • Obuka i resursi od AWS stručnjaka za unapređenje vaših veština i znanja. Iskoristite obuku i sadržaj koji će vam pomoći da budete efikasniji i uradite više u cloud-u.

 

Takođe dobijate:

 • Danonoćni pristup inženjerima za cloud podršku tokom 1 godine za 1500 USD u okviru Business Support programa.
 • Razvoj veštine rada u AWS cloud-u za 80 bodova za samostalan laboratorijski rad.
 • Pristup specijalnim ponudama za startup-ove od pouzdanih organizacija kao što su Freshworks, Notion, Paytm, Airtable, Segment, HubSpot, Chargebee i dr.

Kako da iskoristite ponudu?

 1. Idite na sajt Poshvine i kliknite na dugme Claim Offer.
 2. Unesite prvih 8 cifara broja vaše Visa Business kartice za validaciju.
 3. Kliknite na dugme Redeem da biste otišli ​​na sajt partnera.
 4. Registrujte se unosom traženih podataka i biće vam poslat link za plaćanje.
 5. Platite svojom Visa Business, Visa Platinum Business ili Visa Signature Business karticom.

Ponuda važi od 01. oktobra 2022. do 31. decembra 2024.

Uslovi i odredbe

Uslovi i Odredbe Partnera.

Uverite se da imate aktivni sajt kompanije i da se informacije koje dajete poklapaju sa informacijama na vašem AWS nalogu (kao što su naziv kompanije i adresa i-pošte). Obrada traje u proseku 7-10 radnih dana.

FAQ za AWS Activate: https://aws.amazon.com/activate/faq/.

T&C za AWS Activate: https://aws.amazon.com/activate/terms/.

Uslovi i Odredbe Visa kompanije.

Prikazani detalji ponude zasnovani su na informacijama koje je dao Partner. Visa ne garantuje da su informacije tačne. Molimo kontaktirajte partnera direktno da potvrdite dostupnost i validnost Ponude. Partner je jedini dobavljač svih dobara i/ili usluga u okviru ove ponude. Shodno tome, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da njegova/njena kupovina bilo koje robe i/ili usluge po ovoj Ponudi predstavlja ugovor isključivo između Partnera i njega/nje, a Visa nije i neće postati njegova stranka. Korišćenjem ili pokušajem korišćenja bilo koje robe i usluge u okviru ove Ponude, Korisnik Visa kartice razume, potvrđuje i saglasan je da: Svaki zahtev, žalba ili spor bilo koje prirode koji proističe iz ili u vezi sa sticanjem ili pokušajem sticanja bilo koje robe i/ili usluge od strane Korisnika kartice u okviru ove Ponude (svaki „Zahtev“) će biti rešavan od strane Korisnika Visa kartice direktno sa Partnerom, a Korisnik Visa kartice neće imati potraživanja od kompanije Visa. Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, i u maksimalnoj meri dozvoljenoj zakonom, Visa neće biti odgovorna bilo kojoj osobi za bilo kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje (bilo direktni ili indirektni) u vezi sa bilo kojom povredom, smrću, lažnim predstavljanjem, oštećenjem ili propustom, koji proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili pokušajem korišćenja Ponude ili robe i/ili usluga koje se pružaju u okviru Ponude.

Treba vam pomoć oko ponuda? Naš Visa Konsijerž Čet Bot kanal vam stoji na raspolaganju!