Woman with laptop walking among office tables.

Provedite manje vremena obrađujući plaćanja

Smanjite neefikasnost i povećajte kontrolu nad procesom plaćanja tako što ćete automatizovati Visa Payables.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Šalje datoteke

1. korak: Pošaljite datoteku kompaniji Visa ili vašem komercijalnom bankaru.
Illustration: magnifying glass.

Obrađuje datoteke

2. korak: Visa obrađuje ove datoteke za obaveze prema dobavljačima.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Prilagođava ograničenja

3. korak: Visa prilagođava ograničenja na kartici u odnosu na odobrene iznose na fakturi
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Šalje obaveštenje

4. korak: Visa šalje obaveštenja o doznakama vašim dobavljačima.

Naplaćuje sa kartice

5. korak: Vaš dobavljač povlači sredstva sa komercijalne kartice.

Beleži transakciju

6. korak: Visa stvara elektronsku datoteku za sravnjenje.


Optimizujte tok gotovog novca

Pošto dobavljač povlači sredstva sa Visa računa, ne morate da platite dok ne dobijete konsolidovan račun iz banke.

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.

Preuzmite kontrolu nad vašim računima

Olakšana plaćanja, veća efikasnost.