Woman with laptop walking among office tables.

Provedite manje vremena obrađujući plaćanja

Smanjite neefikasnost i povećajte kontrolu nad procesom plaćanja tako što ćete automatizovati Visa Payables.

Način rada

Olakšajte plaćanje dobavljačima.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Šalje datoteke

1. korak: Pošaljite datoteku kompaniji Visa ili vašem komercijalnom bankaru.
Illustration: magnifying glass.

Obrađuje datoteke

2. korak: Visa obrađuje ove datoteke za obaveze prema dobavljačima.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Prilagođava ograničenja

3. korak: Visa prilagođava ograničenja na kartici u odnosu na odobrene iznose na fakturi
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Šalje obaveštenje

4. korak: Visa šalje obaveštenja o doznakama vašim dobavljačima.
Visa credit card illustration.

Naplaćuje sa kartice

5. korak: Vaš dobavljač povlači sredstva sa komercijalne kartice.

Beleži transakciju

6. korak: Visa stvara elektronsku datoteku za sravnjenje.

Kontrolišite potrošnju

Visa može automatski da prilagodi ograničenje na vašoj komercijalnoj kartici kako bi ono odgovaralo odobrenim fakturama, smanjivši na taj način rizik od neovlašćenih aktivnosti.

Optimizujte tok gotovog novca

Pošto dobavljač povlači sredstva sa Visa računa, ne morate da platite dok ne dobijete konsolidovan račun iz banke.

Plaćajte dobavljače

Iskoristite prednosti automatizovanog plaćanja.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.

Preuzmite kontrolu nad vašim računima

Olakšana plaćanja, veća efikasnost.