Ukoliko ste finansijska institucija, obratite se predstavniku kompanije Visa zaduženom za Vas kako biste saznali više

U slučaju da ste mali biznis ili kompanija , porazgovarajte sa svojom bankom ili finansijskom institucijom o svojim potrebama.