• Plaćajte preko mobilnog telefona Visa karticama

    Platite na dodir. Sve Visa pogodnosti sada i na vašem mobilnom telefonu ili uređaju.

Dodirnite ekran i platite pouzdano Visa karticom

Koristite svoj mobilni telefon ili prenosivi uređaj na kome je omogućeno plaćanje kako biste plaćali brzo i lako.
Icons of a smartphone and a digital watch which allow users to make mobile payments
An icon of a lock as it represents Visa's strategy to make mobile payments secure.
Visa's Contactless Symbol, present on all checkouts that allow for mobile payments.

Illustration of a Visa mobile payment as a hand holds a phone over a contactless payment terminal.

Načini plaćanja preko vašeg mobilnog telefona

Kada dodate Visa karticu na svoj telefon ili uređaj, možete njome da plaćate udobno i pouzdano.